Politika Privatnosti

Početna /Politika Privatnosti

Politika Privatnosti

Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

Prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada je to relevantno za potrebe vas kao pacijenta ili nas kao ambulante (npr. kada nas kontaktirate za zakazivanje ili nam date povratne informacije o našim uslugama, vođenje terapije itd.). Vaše podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od vas, kada nas pozovete, popunite kontakt formu, ili kada nam pošaljete email. Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe vaših podataka o ličnosti, sa kojima se možete susresti prilikom posete našoj ambulanti i sajtu, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, prilikom prikupljanja ili obrade vaših podataka o ličnosti, ambulanta Fizikus Plus će vas na transparentan način informisati o svrsi i pravnom osnovu obrade vaših podataka, o eventualnom iznošenju podataka iz Republike Srbije, roku čuvanja podataka ili ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje, pravima u vezi sa obradom, o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o automatizovanom donošenju odluke uključujući i profilisanje. U pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potreban vaš izričit pristanak kako bismo prikupili i obradili vaše podatke. Nećemo koristiti vaše podatke o ličnosti u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu.

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Fizikus Plus ih čuva na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li Fizikus Plus deli moje podatke sa trećim stranama? u nastavku)

U svakom trenutku imate pravo da od ambulante Fizikus Plus zatražite:


Za ostvarivanje prethodno navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke ambulante Fizikus Plus navedene na početku ovog odeljka o Politici privatnosti. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Gde se vaši podaci o ličnosti čuvaju? Da li Fizikus Plus deli moje podatke sa trećim stranama?

Podatke o ličnosti koje prikupimo o vama čuvamo na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, obrade, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Određeni podatke se i dalje čuvamo u papirnom obliku, ali imamo tendenciju da digitalizujemo sve lične podatke koje obradimo. Obrađeni podaci se skladište u prostorijama i IT sistemima ambulante.